شهيد عظيم‌ كشوردوست‌
 
سرباز وظيفه‌ شهيد عظيم‌ كشوردوست‌ ماسوله‌ فرزند نصرت‌الله‌ به‌ سال‌ 1346 در رشت‌ متولد شد.تحصيلات‌ خود را تا پايه‌ي‌ سوم‌ راهنمايي‌ به‌ پيش‌ برد و ديري‌ نگذشت‌ كه‌ زمان‌ خدمتش‌ فرارسيد ودر تاريخ‌ 18/1/1366 به‌ خدمت‌ سربازي‌ اعزام‌ گرديد.
شهيد كشوردوست‌ از سربازان‌ لشكر 21 حضرت حمزه ‌(س‌) تهران‌ بود كه‌ از اين‌ يگان‌ به‌ مناطق‌ عملياتي‌ كشوراعزام‌ شد و سرانجام‌ در تاريخ‌ بيست‌ و يكم‌ تيرماه‌ 1367 در منطقه‌ي‌ عملياتي‌ ابوغريب‌ به‌ هنگام‌درگيري‌ با دشمن‌ بعثي‌  به‌ شهادت‌ رسيد. جسد وی هنوز مفقود می باشد.