استوار يكم‌ شهيد كيقباد كوچكي‌ گل‌افزاني‌ فرزند شادروان عبدالحسين‌ به‌ سال‌ 1334 در روستاي‌ گل‌افزان شهرستان فومن‌ درخانواده‌اي‌ كشاورز زاده‌ شد. دوران‌ كودكي‌ را سپري‌ نمود و پس‌ از آن‌ وارد مدرسه‌ گرديد و تا پايه‌ي‌سوم‌ راهنمايي‌ (سيكل‌) به‌ ادمه‌ي‌ تحصيل‌ پرداخت‌.
پس‌ از اتمام‌ تحصيل،‌ در سال‌ 1347 وارد ارتش‌ گرديد و در نيروي‌ زميني‌ شاهنشاهي‌ به‌ درجه‌ي‌ استواري‌ نايل‌ آمد. او مدتها در ارتش‌ انجام‌ وظيفه‌ مي‌كرد و پس‌ از جنگ‌ تحميلي‌ نيز در لشكر 58تكاور ذوالفقار باختران‌ مشغول‌ خدمت‌ بود، تا اينكه‌ از اين‌ لشكر به‌ مناطق‌ عملياتي‌ اعزام‌ شد و درجبهه‌ حضور يافت‌.
او در جبهه‌ مسئول‌ مهمات‌ بود و مدتي‌ در اين‌ سمت‌ باقي‌ ماند، تا اينكه‌ در يك‌ ماموريتي‌ جهت‌ حمل‌ وسايل‌ از منطقه‌ي‌ عملياتي‌ نفت‌ شهر، در محور شهرستان‌ اسلام‌ آباد به‌ گيلان‌ غرب‌ (گردنه‌قلاجه‌) بر اثر بريدن‌ ميل‌ فرمان‌ خودروي‌ تويوتا وانت‌، از جاده‌ منحرف‌ و پس‌ از واژگون‌ شدن‌اتومبيلش‌ در پرتگاه‌، در ساعت‌ 18 مورخه‌ بيست‌ و پنجم‌ مهر 1366 بر اثر جراحات‌ وارده‌ به‌ لقاءالله‌پيوست‌. پيكرش‌ به‌  شهرستان‌ اسلام‌ آباد منتقل‌ و از آنجا به‌فومن‌ انتقال‌ يافت‌ وبا تشييع باشكوه در نهايت‌ در زادگاهش‌ به‌ خاك‌ سپرده‌ شد.