شهيد احمد لاجوردي‌

سرباز شهيد احمد لاجوردي‌ سياه‌ پيراني‌ فرزند محمدتقي‌ به‌ سال‌ 1340 در روستاي‌ سياه‌ پيران شهرستان فومن ‌ديده‌ به‌ جهان‌ گشود و پا به‌ پاي‌ لحظه‌هاي‌ تلخ‌ و شيريني‌ زندگي‌ رشد نمود و بزرگ‌ شد.

دوران‌ تحصيل‌ را در زادگاهش‌ آغاز نمود و بعد از گذراندن‌ مقاطع‌ ابتدايي‌، راهنمايي‌ و متوسطه‌، سرانجام‌ موفق‌ به‌ أخذ مدرك‌ ديپلم‌ در رشته‌ي‌ رياضي‌ فيزيك‌ گرديد. بعد از گرفتن‌ ديپلم‌ مدتي‌ بيكاربود، تا اينكه‌ از طريق‌ ژاندارمري‌ فومن‌ به‌ خدمت‌ رفت‌ تا همانند هم‌ سن‌ و سالهاي‌ خود، خدمتي‌ به‌ جامعه‌ نمايد. در اين‌ زمان‌ كه‌ مدتي‌ از جنگ‌ تحميلي‌ گذشته‌ بود، شهيد لاجوردي‌ بعد ازدوره‌ آموزشي‌، به‌ اهواز رفت‌ و در پادگان‌ حميديه‌ گردان‌ 145 مستقر گرديد.

پس‌ از اين‌ بعنوان‌ سرباز لشكر 92 زرهي‌ ارتش‌ به‌ خطوط‌ مقدم‌ جبهه‌ رهسپار شد و مدتي‌ جنگيد، تااينكه‌ سرانجام‌ در بيست‌ و سوم‌ تير 1361 در عمليات‌ رمضان‌ در شرق‌ بصره‌ به شهادت رسیدو پیکرش بعد از مدتها مفقود وسپس در منطقه جنگی شناسایی و به شهرستان فومن متنقل ودر گلزار شهدای فومن به خاک سپرده شد.