شهید خسرو لطیف زاده
 كيش‌ دره‌ فرزند حسين‌  به‌ سال‌ 1346 در آليان‌ شهرستان فومن  ديده‌ به‌ جهان‌گشود. تحصيلات‌ ابتدايي‌ و راهنمايي‌ را پشت‌ سرگذاشت‌ و بعد از اين‌ دوره‌، تا قبولي‌ پايه‌ي‌ اول‌نظري‌ به‌ پيش‌ رفت‌. پس‌ از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ بود كه‌ با دستاوردهاي‌ انقلاب‌ آشنايي‌ پيدا نمودو مدتي‌ در پايگاه‌ مقاومت‌ بسيج‌ محل‌ خود به‌ فعاليت‌ پرداخت‌. بعد از مدتي،‌ از واحد بسيج‌ سپاه‌فومن‌ به‌ سوي‌ ميادين‌ نبرد شتافت‌ و پا به‌ پاي‌ ديگر رزمندگان‌، در برابر تجاوزات‌ بعثيون‌ ايستادگي‌نمود. سرانجام‌ در سوم‌ ديماه‌ 1363 در منطقه‌ي‌ عملياتي‌ چنگوله‌ شربت‌ شهادت‌ نوشيد و به‌ جمع‌شهدا پيوست‌.
در گلچيني از وصيت‌نامه‌اش‌ مي‌خوانيم‌: «برادرم‌، اگر شهادتم‌ غلطيدن‌ در خون‌ سرخ‌ خويش‌ بود، مرايادآور و اگر گناهي‌ از من‌ نسبت‌ به‌ شما هست‌ بر من‌ كرم‌ و بخششي‌ ده‌ كه‌ بخشندگي‌ از روي‌ بزرگي‌مي‌باشد».