شهيدميرعيسي‌ محب‌ احمدي‌

شهيد ميرعيسي‌ محب‌ احمدي‌ فرزند سيدباقر به‌ سال‌ 1340 در روستاي‌ كلفت‌ شهرستان فومن قدم‌ به‌ جهان‌ گذارد. تحصيلات‌ خود را تا پايه‌ي‌ سوم‌ نظري‌ ادامه‌ داد و پس‌ از آن‌ به‌ خدمت‌ مقدس‌ سربازي‌ رفت‌. دوره‌آموزشي‌ خود را در پايگاه‌ چهارم‌ شكاري‌ نيروي‌ هوايي‌ اهواز به‌ پايان‌ برد و بعد از مدتي،‌ به ‌مناطق‌ عملياتي‌ فكه‌ اعزام‌ گرديد. شهيد محب‌ احمدي‌، چند ماهي‌ را در مبارزه‌ با بعثيان‌ بسربرد، تااينكه‌ سرانجام‌ در بيست‌ و چهارم‌ ارديبهشت‌ ماه‌ 1362 به‌ شهادت‌ رسيد و سرخ‌گون‌ به‌ لقاي‌ الهي‌شتافت‌. و پيكرش در زادگاهش‌ به‌ خاك‌ سپرده شد.