شهيد حسين‌ ارشدي‌

 
شهيد حسين‌ ارشدي‌ گشتي‌ فرزند صفر به‌ سال‌ 1328 در دهستان‌ گشت‌ شهرستان فومن چشم‌ به‌ جهان‌ گشود. دوران‌ كودكي‌ را در كنار خانواده‌ سپري‌ نمود و پس‌ از آن‌، به‌ خاطر عدم‌ امكانات‌ و فقر مالي‌ وارد مدرسه‌ نگرديد، به‌ كار كشاورزي‌ پرداخت‌. در سن‌ 18 سالگي‌ به‌ خدمت‌ رفت‌ وپس‌ از پايان‌ دوره‌ سربازي‌ به ‌زادگاهش‌ بازگشت‌ و به‌ ادامه‌ي‌ كار مشغول‌ شد.
پس‌ از مدتي‌ به‌ تهران‌ رفت‌ و وارد كادر ارتش‌ شد و بعنوان‌ راننده‌ مشغول‌ كار گرديد. چند سالي‌ را در سازمان‌ اتكاء ارتش‌ كه‌ متعلق‌ به‌ سازمان‌ صنايع‌ دفاع‌ (ساصد) بود گذراند، تا اينكه‌ در سال‌1365 به‌ عضويت‌ نهاد بسيج‌ درآمد و در ششم‌ ارديبهشت‌ همان‌ سال‌ به‌ منطقه‌ي‌ جنگي‌ جنوب‌ كشور اعزام‌ گرديد. اين‌ شهيد بزرگوار مدتي‌ در جبهه،‌ بعنوان‌ راننده‌ خدمت‌ نمود و از اين‌ طريق‌ به‌كمك‌ رزمندگان‌ شتافت‌، تا اينكه‌ سرانجام‌ در روز سه‌شنبه‌ دهم‌ تير 1365 (مطابق‌ بيست‌ و دوم‌ شوال‌1406 هجري‌ قمري‌) در منطقه‌ي‌ عملياتي‌ مهران‌ از توابع‌ استان‌ ايلام‌ در عمليات‌ كربلاي‌ يك‌، شهد شيرين‌ شهادت‌ را نوشيد و سرافراز به‌ ملكوت‌ اعلي‌ پر كشيد.