شهيد عظيم‌ محسني‌پور

شهيد عظيم‌ محسني‌پور فومني‌ فرزند علي‌ اصغر به‌ سال‌ 1352 در شهر تهران‌ چشم‌ به‌ جهان‌ گشود.پس‌ از طي‌ دوران‌ طفوليت‌، در سن‌ پنج‌ سالگي‌ به همراه‌ خانواده‌، به‌ فومن‌ آمد و دوران‌تحصيلي‌ خود را در اين‌ شهر سپري‌ كرد.
او در راه‌ آموختن‌ علم‌ و دانش‌ كوشا بود و در همان‌ ايام‌، در كلاس‌هاي‌ قرآن‌ و مساجد، جهت‌ نمازجماعت‌ شركت‌ مي‌جست‌. در دوران‌ نوجواني‌ داراي‌ اخلاقي‌ نيكو و پسنديده‌ و در بين‌ افرادخانواده‌، فاميل‌ و همسايگان‌ مورد توجه‌ بود.
از خصوصيات‌ بارز اين‌ شهيد، علاقه‌ به‌ كودكان‌ بود كه به‌ آنها احترام‌ مي‌گذاشت‌ و محبتي‌ بين‌ ايشان‌ برقرار بود. شهيد محسني‌پور پس‌ از طي‌ دوران‌ ابتدايي‌ و راهنمايي‌، وارد دبيرستان‌ شد و بعد هم‌ در آزمون‌ ورودي‌ پزشكياري‌ ارتش‌ شركت كرد و پس از قبولي، وارد بهداري‌ ارتش‌ گرديد.
اين شهيد عزيز پس‌ از اينكه‌ دوران‌ آموزش‌ و تحصيل‌ را در ارتش‌ سپري‌ كرد، در آخرين‌ مانور چتر بازي‌اش‌ در چهارم‌ مرداد 1375 در منطقه‌ي‌ آموزشي‌ سروآباد كرج‌ دچار مشكل‌ شد و در آن‌ حادثه‌ به‌ شهادت‌رسيد. پیکرش بعد از تشیع باشکوه در گلزار شهداء فومن بخاک سپرده شد. 
در فرازي‌ از وصيت‌نامه‌اش‌، آورده‌ است‌:
«خدايا اين‌ بنده‌ ناچيز را در پيشگاه‌ با عظمتت‌ بپذير و مراهمچون‌ كساني‌ قرار ده‌ كه‌ با تمام‌ جانفشاني‌ به‌ عهد خود پايبند بودند و توانستند اين‌ امانت‌ الهي‌ راكه‌ در جان‌ و فطرت‌ هر انساني‌ پاكي‌ وجود دارد، به‌ سلامت‌ نگهداري‌ كنند... در هر كجا و در هرلباسي‌ كه‌ هستيد، نگذاريد كه‌ كج‌ روي‌هاي‌ زمانه‌، ما را از اين‌ راه‌ و خط‌ الهي‌ جدا سازد».