شهيد منصور معصومي‌

پاسدارشهيد منصور معصومي‌ فرزند معصومعلي‌ به‌ سال‌ 1345 در روستاي‌ عباسكوه‌ شهرستان فومن ديده‌ به‌ جهان‌ گشود.تحصيلات‌ خود را تا أخذ ديپلم‌ فرهنگ‌ و ادب‌ دنبال‌ نمود و پس‌ از آن‌ به‌ عضويت‌ سپاه‌ پاسداران‌انقلاب‌ اسلامي‌ شهرستان‌ فومن‌ درآمد.
شهيد معصومي‌ پس‌ از جنگ‌ تحميلي‌، در طي‌ چند مرحله‌ به‌ جبهه‌هاي‌ نور عليه‌ ظلمت‌ اعزام‌ گرديدو در جبهه‌ حضوري‌ سبز و فعال‌ داشت‌. بعد از جنگ‌ نيز در سپاه‌ حضوري‌ مستمر داشت‌ و حتي‌فرماندهي‌ يكي‌ از گروهان‌ گردان‌ سلمان‌ از تيپ‌ يكم‌ لشكر 16 پياده قدس‌ گيلان‌ به‌ وي‌ محول‌ شده‌ بود. در نهم‌ ارديبهشت‌ 1375 در منطقه‌ي‌ شيلر مستقر بود كه‌ به‌ اتفاق‌ تعدادي‌ از پرسنل‌ تحت‌ امر خود، به ‌منظور بازديد از پايگاه‌ تابستاني‌ اقدام‌ مي‌نمايد كه‌ در زمان‌ بازگشت‌، متوجه‌ ورود غير قانوني‌ افراد غريبه‌ به‌ داخل‌ خاك‌ ايران‌ مي‌شود و‌ جهت‌ كنترل‌ به‌ آن‌ منطقه حركت‌ مي‌كند كه‌ متأسفانه‌ بر روي‌ مين‌ رفته‌ و بدين‌ طريق‌ به‌ فيض‌ شهادت‌ نايل‌ مي‌گردد. پيكرش  بعداز تشیع باشکوه در شهر و محل سکونتش  در گلزار مسجد پیش آلیان به‌ خاك‌ سپرده شد.