شهيد محمدعلي‌ مقدم‌نيا‌

سرباز يكم‌ شهيد محمدعلي‌ مقدم‌نيا‌ فرزند شمس‌علي‌ به‌ سال‌ 1343 در روستاي‌ باغبانان‌ شهرستان فومن قدم‌ به‌جهان‌ گذارد. تحصيلات‌ خود را تا دوره‌ متوسطه‌ به‌ پايان‌ برد و موفق‌ به‌ كسب‌ مدرك‌ ديپلم‌ راه‌ساختمان‌ گرديد. بعد از تحصيل‌، مدت‌ كوتاهي‌ به‌ كشاورزي‌ پرداخت‌ و بعد هم‌ راهي‌ خدمت‌سربازي‌ شد و پس‌ از مراحلي،‌ در ژاندارمري‌ باختران‌ جاي‌ گرفت‌. مدتي‌ در اين‌ منطقه‌ به‌ خدمت‌پرداخت‌، تا اينكه‌ در يازدهم‌ مهرماه‌ 1363 در طي‌ درگيري‌ با اشرار مسلح‌ ضدانقلاب‌، در منطقه‌ي پاوه‌ شهيد شد و شهد شيرين‌ شهادت‌ را نوشيد. وپيكرش در زادگاهش‌ به‌ خاك‌ سپرده شد.