شهيد سيد حسين‌ موسوي‌

شهيد سيدحسين‌ موسوي‌ گل‌افزاني‌ فرزند سيدكاظم‌ به‌ سال‌ 1345 در روستاي‌ گشت‌ شهرستان فومن قدم‌ به‌ جهان‌گذارد. تحصيلات‌ خود را تا پايان‌ دوره‌ متوسطه‌ پي‌ گرفت‌ و موفق‌ به‌ كسب‌ مدرك‌ ديپلم‌ فرهنگ‌ وادب‌ گرديد. پس‌ از اتمام‌ تحصيلات‌ به‌ خدمت‌ رفت‌ و در لشكر 64 پياده‌ اروميه‌ جاي‌ گرفت‌. پس‌ ازمدتي‌ از اين‌ يگان‌ خدمتي‌ به‌ مناطق‌ جنگي‌ كشور اعزام‌ شد و سرانجام‌ در تاريخ‌ سي‌ و يكم‌ تير 1367 در منطقه‌ي‌ عملياتي‌ حاج‌ عمران‌ به‌ شهادت‌ رسيد و به‌ ديدار حق‌ شتافت‌. پيكرش  بعداز تشیع در شهر  در زادگاهش‌ به‌ خاك‌ سپرده شد.