شهيد فتح‌الله‌ مومني‌ كلاشمي‌

شهيد فتح‌الله‌ مومني‌ كلاشمي‌ فرزند حسين‌ به‌ سال‌ 1313 در روستاي‌ كلاشم‌ از توابع تولم شهر ديده‌ به‌ جهان‌ گشود. دوران‌ كودكي‌ را طي‌ نمود و پس‌ از آن‌ به‌ خاطر پاره‌اي‌ از مشكلات‌ آن‌ زمان، نتوانست‌ وارد مدرسه‌گردد، از اينرو از تحصيل‌ بازماند، ولي‌ از دوره‌ نوجواني‌ به‌ كار و تلاش‌ پرداخت‌ و توانست‌ واردشركت‌ دامپروري‌ سفيدرود گرديده‌ و خود را در آن‌ شركت‌ مشغول‌ نمايد.
شهيد مومني‌ در دوره‌ي‌ كه‌ به‌ كار مشغول‌ بود، تصميم‌ به‌ ازدواج‌ گرفت‌ و توانست‌ زندگي‌ جديدي‌ را آغاز‌ نمايد. زمان‌ براين‌ بزرگوار سپري‌ شد، تا اينكه‌ جنگ‌ تحميلي‌ شروع‌ گرديد و شهيد مومني ‌بنابر احساس‌ مسئوليت‌ در برابر آب‌ و خاك‌ خود، داوطلبانه‌ از جهاد و سازندگي‌ استان‌ به‌ سوي‌ميادين‌ نبرد اعزام‌ شد، تا از اين‌ طريق‌ توانسته‌ باشد خدمتي‌ كرده‌ باشد. با اين‌ همه‌، مدتي‌ در مناطق‌ عملياتي‌ كشور بسر برد، تا اينكه‌ در بيست‌ و پنجم‌ مهرماه‌ 1361 در منطقه‌ي‌ سومار به‌ كاروان‌ عظيم‌شهيدان‌ پيوست‌ و جاودانه‌ شد.