شهيد سيدمحمود مينويي‌

بسيجي شهيد سيدمحمود مينويي‌ مظلوم‌ فومني‌ فرزند سيدحسين‌ به‌ سال‌ 1348 در شهرک تاريخي‌ ماسوله‌ چشم‌ به‌ جهان‌ گشود. پس‌ از گذران‌ دوران‌ خردسالي‌، دوره‌ مدرسه‌ و درس‌ و مشق‌ او فرارسيد و وارد مدرسه‌ شد. دوره‌ ابتدايي‌ و سپس‌ راهنمايي‌ را با موفقيت‌ طي‌ نمود و پس‌ از آن‌ وارددوره‌ متوسطه‌ گرديد و تا سال‌ دوم‌ نظري‌، يعني‌ تا سال‌ تحصيلي‌ 65 ـ 64 در رشته‌ي‌ علوم‌ تجربي‌ به‌ادامه‌ي‌ تحصيل‌ پرداخت‌.
پس‌ از اين‌ كه‌ چند سالي‌ از جنگ‌ تحميلي‌ هم‌ گذشته‌ بود، با وجود كم‌ سن‌ و سال‌ بودنش‌، در نهادبسيج‌ فومن‌ ثبت‌نام‌ كرد و بسان‌ ديگر عاشقان‌ راه‌ اسلام‌، براي‌ دفاع‌ از ميهن‌ اسلامي‌ راهي‌ جبهه‌ شدو همراه‌ با خيل‌ رهروان‌ و عاشقان‌ الهي‌، در ديار عشق‌ و ايثار، مشغول‌ انجام‌ خدمت‌ گرديد.
اين‌ شهيد عزيز، با اينكه‌ داراي‌ برگه‌ معافيت‌ از رزم‌ بود، در جبهه‌ حضوري‌ سبز و فعال‌ داشت‌ و درحمله‌ها شركت‌ مي‌نمود. سرانجام در تاريخ‌ سوم‌ فروردين‌ 1367 در عمليات‌ والفجر 10 در منطقه‌ي‌ خرمال‌ عراق‌ بر اثر اصابت‌ تركش‌ به‌ ناحيه‌ي‌ سر، به شهادت رسيد و در نهايت‌،  پيكرش بعداز تشیع در شهر در گلزارشهداي‌ فومن‌ هم‌ آغوش‌ خاك‌ گرديد.