شهيد بشير نظري‌

بسيجي‌ شهيد بشير نظري‌ جهود بيجاري‌ فرزند شادروان‌ اسماعيل‌ به‌ سال‌ 1343 در شهر فومن‌ قدم‌ به‌ عرصه‌ي‌ گيتي‌ نهاد.دوره‌ ابتدايي‌ و دوره‌ راهنمايي‌ را به پایان رساند و دوره‌متوسطه‌ را همانند برادر شهيدش‌، تا پايه‌ي‌ سوم‌ نظري‌ در دبيرستان‌ فردوسي‌ سابق‌ به‌ پايان‌ برد. دردوره‌ متوسطه‌ بود كه‌ به‌ عضويت‌ نهاد بسيج‌ درآمد و عضو ويژه‌ اين‌ نهاد انقلابي‌ گرديد. در پايگاه‌ بسيج‌ شهر، همواره‌ حضوري‌ فعال‌ و گسترده‌ داشت‌ و از فعالين‌ مذهبي‌ بود. داراي‌ ويژگيهاي‌ اخلاقي‌خاصي‌ بود و به‌ دانش‌آموزان‌ پايين‌تر از خود، درس‌ اخلاق‌ و قرآن‌ مي‌داد. هرگز واجباتش‌ ترك‌نمي‌شد و ديگران‌ را نيز امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر مي‌نمود. داراي‌ مهارتهايي‌ از قبيل‌ خطاطي‌ ونقاشي‌ بود و چندين‌ مرحله‌ متوالي‌ به‌ جبهه‌هاي‌ حق‌ عليه‌ باطل‌ اعزام‌ گرديد. اين‌ شهيد والامقام‌ سرانجام‌ در هفتم‌ ديماه‌ 1364 در منطقه‌ي‌ عملياتي‌ هورالعظيم‌ به‌ شهادت‌ رسيد و همچون‌ كبوتر خونين‌بال‌، به‌ ملكوت‌ اعلي‌ به‌ پرواز در آمد. پيكرش بعداز تشیع در شهر در درگلزار فومن به‌ خاك‌ سپرده شد.
در فرازي‌ از وصيت‌ نامه‌اش‌ مي‌خوانيم‌:
«من‌ به‌ عنوان‌ يك‌ برادر مسلمان‌ و خدمتگزار، از همه‌ شمامي‌خواهم‌ كه‌ به‌ ياد خدا باشيد و دين‌ خدا را ياري‌ دهيد. امام‌ را تنها نگذاريد. از يُمن‌ همين‌ امام‌ بودكه‌ اماكن‌ فساد در كوچه‌ و بازار ما از بين‌ رفت‌ و از نعمت‌ اماممان‌ بود كه‌ امروز، خواهر و مادرمان‌ باحجاب‌ و عفت‌شان‌ از خانه‌ بيرون‌ مي‌آيند...».