شهيد محمد نظري‌دوست‌

 شهيد محمد نظري‌ دوست‌ سرابستاني‌ فرزند اکبر‌ به‌ سال‌ 1334 در روستاي‌ قلعه‌كل‌  فومن قدم‌ به‌ جهان‌گذارد. پس‌ از طي‌ دوران‌ كودكي‌ وارد مدرسه‌ گرديد و تا أخذ مدرك‌ ديپلم‌ به‌ پيش‌ رفت‌. بعد ازتحصيل‌ مدتي‌ در كفش‌ ملي‌ شهرستان‌ رودبار به‌ كار مشغول‌ شد، تا اينكه‌ به‌ خدمت‌ سربازي‌ رفت‌. تابسان‌ ديگر مشمولان‌ وظيفه‌، به‌ انجام‌ خدمت‌ بپردازد. اين‌ شهيد بزرگوار سرانجام‌ در هشتم‌ آبانماه‌1359 بر اثر انفجار مواد منفجره‌ در منطقه‌ي‌ سوسنگرد، به‌ شدت‌ مجروح‌ گرديد و بر اثر جراحات‌ وارده‌ شديد، به‌ شهادت‌ رسيد . وی تنها فرزند خانواده بود. پيكرش بعد از تشییع در گلزار شهدای فومن به‌ خاك‌ سپرده شد.