شهيد رحيم‌ نمايان‌

 
سرباز وظيفه‌ شهيد رحيم‌ نمايان‌ مرغوب‌ فرزند كريم‌ به‌ سال‌ 1353 در شهر رشت‌ چشم‌ به‌ جهان‌گشود. دوران‌ كودكي‌ را در كوي‌ حاجي‌آباد فومن‌ سپري‌ نمود و پس‌ از آن‌ وارد مدرسه‌ گرديد. بعلت‌وضعيت‌ نامناسب‌ مالي‌ و پاره‌اي‌ از مشكلات‌، تا پايه‌ي‌ دوم‌ راهنمايي‌ نتوانست‌ بيشتر ادامه‌ بدهد وبه‌ ناچار به‌ كار و تلاش‌ پرداخت‌ و كمك‌ حال‌ خانواده‌اش‌ گرديد. پس‌ از اين، خدمتش‌ فرارسيدو از سپاه‌ فومن‌ به‌ خدمت‌ سربازي‌ اعزام‌ شد. خدمتش‌ را در كردستان‌ گذراند و در اواخر دوره‌خدمتش‌ بود كه‌ در طي‌ يك‌ درگيري‌ با عوامل‌ حزب‌ كومله‌، در چهارم‌ شهريور 1374 از ناحيه‌ي‌ سينه‌مورد اصابت‌ گلوله‌ قرار گرفت‌. ‌ او را بلافاصله‌ به‌ بيمارستان‌ سقز‌ بردند و ديري‌ نگذشت‌ كه‌ دربيمارستان‌ جان‌ به‌ جان‌ آفرين‌ تسليم‌ نمود و به‌ فيض‌ شهادت‌ نايل‌ آمد. پيكرش‌ را بعد از شهادتش‌ به‌زادگاهش‌ منتقل‌ ساختند و در گلزار شهداي‌ فومن‌ به‌ خاك‌ سپردند.