شهيد ايوب‌ نوري‌

شهيد ايوب‌ نوري‌ گشتي‌ فرزند رمضان‌ به‌ سال‌ 1342 در روستاي‌ گشت‌ شهرستان فومن قدم‌ به‌ جهان‌ گذارد. دوران‌ابتدايي‌ و متوسطه‌ را در شهرستان‌ فومن‌ گذراند و در همانجا بود كه‌ در رشته‌ي‌ فرهنگ‌ و ادب‌ موفق‌به‌ أخذ ديپلم‌ شد.
 
بعد از تحصيل‌ به‌ خدمت‌ رفت‌ و در طي‌ يك‌ تقسيم‌بندي‌ به‌ تيپ‌ 55 هوابرد شيراز پيوست‌. بعد ازمراحل‌ آموزشي‌، به‌ مناطق‌ عملياتي‌ جنوب‌ كشور اعزام‌ شد و سرانجام‌ در تاريخ‌ بيست‌ و ششم‌ اسفند1363 در عمليات‌ بدر در جزيزه‌ مجنون‌، پيكرش‌ مفقود شد و   در بهمن‌ ماه‌ 1366بود كه‌ پيكرش‌ در منطقه شناسايي‌ و بعد از تشیع در زادگاهش‌ به‌ خاك‌ سپرده شد.