شهيد حسين‌ نيكروان‌

شهيد حسين‌ نيكروان‌ شكالگورابي‌ فرزند عبدالله‌ به‌ سال‌ 1353 در روستاي‌ ملسكام‌ شهرستان فومن قدم‌ به‌ جهان‌گذارد. تحصيلات‌ خود را تا أخذ مدرك‌ سيكل‌ دنبال‌ نمود وپس‌ از آن‌ به‌ امور زراعت‌ و كشاورزي‌پرداخت‌. پس‌ از چندي‌ دفترچه‌ آماده‌ به‌ خدمت‌ گرفت‌ و بعنوان‌ مشمول‌ سپاه‌ به‌ خدمت‌ رفت‌. دوران‌آموزشي‌ خود را در لشكر 17 مهاباد به‌ اتمام‌ رساند و در اين‌ يگان‌ خدمتي‌ مشغول‌ انجام‌ وظيفه‌گرديد. اين‌ شهيد بزرگوار سرانجام‌ در سيزدهم‌ بهمن‌ ماه‌ 1372 بر اثر عدم‌ رعايت‌ اصول‌ ايمني‌ كه‌ در يكي‌ از چادرهاي‌ مشترك‌ گردان‌ مهندسي‌ اتفاق‌ افتاد و دچار حريق‌ گرديد، بر اثر سوختگي‌ و جراحات‌ وارده‌ به‌ شهادت‌ رسيد و آسماني‌ شد.پیکرش بعداز تشیع در زادگاهش به خاک سپرده شد.