شهيد مرتضي‌ واقعي‌

شهيد مرتضي‌ واقعي‌ شالگورابي‌ فرزند ذوالفقار به‌ سال‌ 1344 در روستاي‌ شكالگوراب‌ پايين‌ شهرستان فومن قدم‌ به‌جهان‌ گذارد. تحصيلات‌ خود را تا پايه‌ي‌ اول‌ راهنمايي‌ دنبال‌ نمود و پس‌ از آن‌ به‌ حرفه‌ي‌ نجاري‌روي‌ آورد و مدتي‌ در اين‌ كار بود. پس‌ از اين،‌ به‌ خدمت‌ رفت‌ و در يك‌ تقسيم‌بندي‌، در لشكر 21حمزه‌ لويزان‌ تهران‌ مستقر گرديد.  و از آنجا به منطقه جنگ اعزام گردید.شهيد واقعي‌ سرانجام‌ دربيست‌ و سوم‌ تير 1364 در طي‌ يك‌درگيري‌ با كشتي‌هاي‌ دشمن‌ در خط‌ پدافندي‌ نهركوت‌ اروند كنار، بر اثر اصابت‌ گلوله‌ به‌ شهادت‌رسيد و روح جوانش به ملكوت شهيدان پر كشيد. وپيكرش بعدازتشیع در گلزارفومن به‌ خاك‌ سپرده شد.