شهيد سهراب‌ وجداني‌

شهيد سهراب‌ وجداني‌ گيگاسري‌ فرزند قربانعلي‌ به‌ سال‌ 1341 در روستاي‌ گيگاسرشهرستان فومن چشم‌ حق‌بين‌ به‌حقايق‌ جهان‌ گشود. تحصيلات‌ خود را تا پايه‌ي‌ دوم‌ متوسطه‌ ادامه‌ داد و پس‌ از آن‌ به‌ عضويت‌پايگاه‌ مقاومت‌ بسيج‌ تازه‌آباد رودپيش‌ درآمد و مدتي‌ در اين‌ نهاد، به‌ فعاليت‌هاي‌ مختلف‌ مشغول‌گرديد. بعد از چند سال‌ جهت ديدن آموزش،‌ به‌ بسيج‌ فومن‌ منتقل‌ گرديد و در نهايت،‌ از سوي‌ واحدبسيج‌ فومن‌ به‌ جبهه‌ي‌ مريوان‌ اعزام‌ و سرانجام‌ در تاريخ‌ بيست‌ و هشتم‌ آبانماه‌ 1361 در اين‌ منطقه‌از كشور به‌ درجه‌ي‌ والاي‌ شهادت‌ دست‌ يافت‌ و به ميهماني خدا رفت. وپيكرش بعدازتشیع درزادگاهش  به‌ خاك‌ سپرده شد.
در فرازي‌ از وصايايش‌ آمده‌ است‌:
«...براي‌ حفظ‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ تلاش‌ كنيد و اگر پرچمي‌ از دست‌ رزمنده‌اي‌ افتاد، شما آن‌ پرچم‌ را برافراشته‌ نگهداريد و پيرو رهبر و مقام‌ عظماي‌ ولايت‌ باشيد، تا به‌ مملكت‌ اسلامي‌ ما گزندي‌ نرسد».