شهيد هادي‌ وقاری

سرباز وظيفه‌ شهيد هادي‌ وقار كردآبادي‌ فرزند حسين‌ گل‌ به‌ سال‌ 1346 ديده‌ به‌ جهان‌ گشود. تحصيلات‌ خود را تا كسب‌ مدرك‌ ديپلم‌ ادامه‌ داد و پس‌ از آن‌ به‌ خدمت‌ مقدس‌ سربازي‌ اعزام‌ شد.دوره‌ خدمت‌ خود را ابتدا در لشكر 21 حمزه‌ (ع‌) تهران‌ گذراند، تا اينكه‌ از اين‌ يگان‌ خدمتي‌ به‌مناطق‌ عملياتي‌ كشور اعزام‌ شد و سرانجام‌ پس‌ از رشادت‌ها و دلاوري‌ها، در تاريخ‌ بيست‌ويكم‌ تير1367 در منطقه‌ عملياتي‌ نهر عنبر پيكرش‌ مفقود شد و بدين‌ طريق‌ به‌ فوز عظيم‌ شهادت‌ دست‌يافت‌.