شهيد حسين‌ وليزاده‌ مرخالي‌

جهادگر شهيد حسين‌ وليزاده‌ مرخالي‌ فرزند سلطانعلي‌ به‌ سال‌ 1332 در ماشاتوك‌ پسيخان‌ ديده‌ به‌جهان‌ گشود. تحصيلات‌ خود را تا پايه‌ي‌ دوم‌ ابتدايي‌ پي‌ گرفت‌ و پس‌ از آن‌ به‌ امور كشاورزي‌ و بعدهم‌ به‌ كار در جهاد سازندگي‌ روي‌ آورد. اين‌ شهيد بزرگوار مدتها بعنوان‌ راننده‌ در جهاد فعاليت‌داشت‌، تا اينكه‌ بعد از شروع‌ جنگ‌، از آنجايي‌ كه‌ احساس‌ نمود وجودش‌ در جبهه‌ مي‌تواند مفيدترواقع‌ شود، رهسپار جبهه‌ گرديد و بعنوان‌ داوطلب‌، خود را به‌ مناطق‌ جنگي‌ غرب‌ كشور رسانيد. اين‌سنگرساز بي‌سنگر، سرانجام‌ در بيست‌ و پنجم‌ مهرماه‌ 1361 در منطقه‌ي‌ سومار به‌ شهادت‌ رسيد . وپيكرش بعدازتشيیع باشكوه در زادگاهش به‌ خاك‌ سپرده شد.