شهید ابوالقاسم همتی

شهيد ابوالقاسم‌ همتي‌ شكالگورابي‌ فرزند شادروان‌ حاج خدابخش‌ به‌ سال‌ 1338 در روستاي ‌شكالگوراب‌ بالا ديده‌ به‌ جهان‌ گشود. پس‌ از گذراندن‌ دوران‌ خردسالي‌، وارد مدرسه‌ شد، تا بسان ‌ديگر هم‌ سن‌ و سالهاي‌ خود، به‌ تحصيل‌ علم‌ و فراگيري‌ دانش‌ بپردازد.
دوره‌ ابتدايي‌ و راهنمايي‌ را در مدرسه‌ گشت‌ به‌ پايان‌ برد و پس‌ از آن‌، دوره‌ متوسطه‌ را در دبيرستان‌خدمات‌ دكتر هوشنگ‌ مرادي‌ سابق‌ (هنرستان‌ شهيد باهنر كنوني‌) گذراند و در اين‌ مدرسه‌ مشغول‌ به‌تحصيل‌ شد. در نيمه‌ دوم‌ سال‌ 1360 از طرف‌ دولت‌ وقت‌ اعلام‌ شد كه‌ متولدين‌ 1338 به‌ خدمت‌سربازي‌ بروند، از اينرو شهيد همتي‌ دوره‌ متوسطه‌ را نيمه‌ تمام‌ گذاشت‌ و راهي‌ خدمت‌ سربازي گرديد.
در آبانماه‌ 1360 از ژاندارمري‌ فومن‌ به‌ كرمان‌ اعزام‌ شد و پس‌ از گذراندن‌ دوره‌ آموزشي‌ در اين‌ شهر،وارد جمعي‌ تيپ‌ 55 هوابرد شيراز گرديد و از آنجا به‌ جبهه‌ اعزام‌ شد. پس‌ از ورود به‌ جبهه‌، درعمليات‌ فتح‌ المبين‌ كه‌ در دوم‌ فروردين‌ ماه‌ 1361 آغاز و پس‌ از يك‌ هفته‌ با پاكسازي‌ منطقه‌ در طول‌مرز ايران‌ و عراق‌ به‌ اتمام‌ رسيد، شركت‌ نمود و پس‌ از پيروزي‌ در اين‌ عمليات‌ به‌ مرخصي‌ آمد.
بعد از مدتي‌ دوباره‌ به‌ جبهه‌ رفت‌ و اين‌ بار در عمليات‌ بيت‌ المقدس‌ كه‌ با هدف‌ دست‌يابي‌ به‌خرمشهر در بامداد روز جمعه‌ دهم‌ ارديبهشت‌ ماه‌ 1361 آغاز شده‌ بود شركت‌ جست‌ و در اين‌عمليات‌ از ناحيه‌ي‌ پاي‌ راست‌ مجروح‌ و سپس در يكي‌ از بيمارستان‌هاي‌ تهران‌ بستري‌ گرديد.
اين‌ شهيد بزرگوار پس‌ از بهبودي‌ به‌ زادگاهش‌ آمد و بعد از مدتي‌ كوتاه‌، براي‌ بار سوم‌ عازم‌ جبهه‌هاي‌حق‌ عليه‌ باطل‌ گرديد. اين‌ بار به‌ جبهه‌هاي‌ غرب‌ كه‌ شامل‌ جبهه‌ي‌ مياني‌ و از دهلران‌ تا جنوب‌ دربندي‌ خان‌ (استانهاي‌ ايلام‌ و كرمانشاه‌) را در برمي‌گرفت‌ اعزام‌ گرديد و در اين‌ منطقه‌ جنگي‌ ازكشور به‌ مبارزه‌ پرداخت‌، تا اينكه‌ سرانجام در دهم‌ مهر 1361 در سومار در عمليات‌ مسلم‌ بن‌ عقيل‌ به‌ درجه‌ي‌والاي‌ شهادت‌ نايل‌ آمد و به‌ خيل‌ كاروان‌ عظيم‌ شهدا پيوست‌.پیکرش بعداز تشییع در زادگاهش بخاک سپرده شد.