شهيد اسماعيل‌ اسماعيل‌پور

 
سرباز وظيفه‌ شهيد اسماعيل‌ اسماعيل‌پور هفتخواني‌ فرزند اميد به‌ سال‌ 1350 در روستاي‌ كيش‌ دره‌ از توابع‌ دهستان‌ آليان‌ شهرستان فومن  قدم‌ به‌ جهان‌ گذارد. اين‌ شهيد عزيز پس‌ از پشت‌‌‌سر گذاشتن‌ دوره‌ خردسالي‌، به‌ مدرسه‌ رفت‌ و فقط‌ تا پايه‌ي‌ سوم‌ ابتدايي‌ به‌ ادامه‌ي‌ تحصيل‌ پرداخت‌.
پس‌ از آن‌ در كنار خانواده‌ ماندگار گرديد و در دوره‌ نوجواني‌ در امور كشاورزي‌، هميار خانواده‌ شد. زمان‌ سپري‌ شد، تا اينكه‌ به‌ خدمت‌ سربازي‌ رفت‌ و پس‌ از طي‌ مراحل‌ آموزشي‌، در سپاه ‌كردستان‌ مستقر شد و در آن‌ ديار به‌ خدمت‌ پرداخت‌. حدود پنج‌ ماه‌ از خدمتش‌ در آن‌ سامان ‌نگذشته‌ بود كه‌ به هنگام‌ انجام‌ وظيفه‌ و نگهباني‌ در منطقه‌ي‌ شاخ‌ رش‌ در محور سقز كردستان‌، براثر تيراندازي‌ سهوي‌ از سوي‌ يكي‌ از هم‌ خدمتي‌اش‌، در بيستم‌ تير 1370 جانش‌ را از دست‌ داد و به‌ شهادت‌ رسيد. اين‌ حادثه‌ كه‌ براثر سهل‌‌انگاري‌ صورت‌ گرفت‌ موجب‌ گرديد كه‌ شهيد اسماعيل‌پور براثر اصابت‌ تير مستقيم‌ كلاش‌ به‌ جمجمه‌، جانش‌ را از دست‌ بدهد  .