شهيد محمود هدايت‌پناه‌

طلبه‌ بسيجي‌ شهيد محمود هدايت‌پناه‌ فرزند ابوالشهداء حاج‌ محمدعلي‌ معروف‌ به‌ «حاج‌ ميرزا» به‌ سال‌ 1348در روستاي‌ شالده‌ از توابع‌ دهستان‌ گشت‌ شهرستان‌ فومن‌ به‌ دنيا آمد.
دوران‌ خردسالي‌ را با حداقل‌ امكانات‌ گذراند، تا اينكه‌ در سن‌ هفت‌ سالگي‌ وارد دبستان‌ محل‌ شد وتا كلاس‌ پنجم‌ ابتدايي‌، در همان‌ روستا درس‌ خواند. پس‌ از آن‌ وارد مدرسه‌ راهنمايي‌ شهر فومن‌ شدو تا قبولي‌ پايه‌ دوم‌ به‌ ادامه‌ي‌ تحصيل‌ پرداخت‌. بعد از اين‌ دوره‌، به‌ تحصيل‌ فقه‌ در حوزه‌ علميه‌قائميه‌ فومن‌ پرداخت‌ و تا پيش‌ از آنكه‌ لباس‌ روحانيت‌ برتن‌ نمايد، در سن‌ 16 سالگي‌‌ عزم ‌سفر به‌ ديار جبهه‌ نمود و وارد سرزمين‌ عشق‌ گرديد.
مدت‌ زيادي‌ از رفتنش‌ به‌ ميادين‌ نبرد نگذشته‌ بود كه‌ خبر رسيد، اين‌ طلبه‌ جوان‌ شهيد شده و جسدش‌ مفقود گرديده‌ است‌. بله‌ محمود در هفتم‌ مرداد 1364 در محل‌ كلاشين در عمليات‌ قادر، مفقود شده‌ بود و پيكرش‌ سالها در همانجا ماند، تا اينكه‌ در آذر 1371،  به خانواده اش تحویل داده   و در گلزار شهداي‌ فومن‌ به‌ خاك‌ سپردند.