بسيجي‌ شهيد حسين‌ اصفهاني‌نژاد فومني‌ فرزند احمد به‌ سال‌ 1344 در شهر   فومن‌ چشم‌به‌ جهان‌ گشود. تحصيلات‌ خود را تا پايه‌ي‌ سوم‌ راهنمايي‌ (سيكل‌)   پشت‌ سر گذاشت‌. پس‌ از آن‌ با برخي‌ از نهادهاي‌ انقلابي‌ چون‌ بسيج‌، آشنايي‌ پيدا نمود و به‌ عضويت‌ اين‌ نهاد درآمد. همزمان‌ با فعاليت‌هاي‌ متعدد در اين‌ نهاد، خود را آراسته‌ به‌ اخلاق‌ اسلامي‌ و مقيد به‌ دستورات‌ ديني‌ ساخت‌.
در مورخه‌ 64/10/19از واحد بسيج‌ سپاه‌ پاسداران‌ فومن‌ به‌ منطقه‌ي‌ سليمانيه‌، اعزام‌ شد و در آنجا به‌ جنگ‌ پرداخت‌، تا جاي‌ خالي‌ برادر شهيد خود را پركند و همانند او شجاعانه‌ به‌ مبارزه‌ با متجاوزين‌ بپردازد. مدتي‌ جنگيد، تا اينكه‌ سرانجام‌ در نهم‌ اسفند 1364 در منطقه‌ي‌ سليمانيه‌ عراق در عمليات‌ والفجر 9، درست‌ سه‌ سال‌ و اندي‌ بعد از شهادت‌ برادرش‌ علي‌، او نيز به‌ شهادت‌ رسيد وجاودانه‌ شد. مزار اين‌ شهيد در گلزار شهداي‌ فومن‌ قرار دارد.
شهيد اصفهاني‌نژاد از نظر اخلاقي‌، مهربان‌ و آرام‌ بود و صداقت‌ و صميميت‌ خاصي‌ داشت‌. او همانند برادرش‌، با انتخاب‌ شهادت‌ در راه‌ خدا، از تنگ‌ترين‌ زندانها كه‌ همان‌ «زندان‌ تن‌» باشد، خارج‌ شد و در ملكوت‌ اعلاء به‌ پرواز درآمد، چه‌ اينكه‌ فهميده‌ بود از عالم‌ خاك‌ و اين‌ دنياي‌ فاني‌نبوده‌ و به‌ عالم‌ ديگر تعلق‌ دارد.

درقسمتی از وصیت نامه وی آمده است.

جبهه یک دانشگاه الهی می باشد و من درسم را در این جا می خواهم بخوانم شاید مورد قبول قرار بگیرم . عزیزان امام را فراموش نکنید این یک نعمت الهی است که خدا به ما داده و هرگز امام را تنها نگذارید، جبهه را فراموش نکنيد و خانواده های شهداء را ، هم جنین از همگی برادران و خواهران که از بنده گنهکار بدی دیده اند مرا مورد عفو و بخشش قرار دهند.