شهيد ايرج‌ اقدامي‌

سرباز وظيفه‌ شهيد ايرج‌ اقدامي‌ فرزند رمضانعلي‌ به‌ سال‌ 1345 در روستاي‌ آلاله‌ گوراب شهرستان فومن‌ ديده‌ به‌جهان‌ گشود. دوران‌ كودكي‌ را در آغوش‌ گرم‌ خانواده‌ سپري‌ نمود و پس‌ از آن‌ جهت‌ تحصيل‌ علم‌ و دانش‌ به‌ مدرسه‌ رفت‌. پس‌ از تحصيل‌، به‌ خدمت‌ مقدس‌ سربازي‌ اعزام‌ گرديد و بعد از گذراندن‌ دوره ‌آموزشي‌، جهت‌ مبارزه‌ با بعثيون‌ به‌ ميادين‌ نبرد رهسپار شد و سرانجام‌ در تاريخ‌ بيست‌ و ششم‌ آبانماه‌ 1366 در منطقه‌ي‌ سومار به‌ فيض‌ شهادت‌ رسيد و نهايتاً در گلزار شهداي‌ فومن‌ به‌ خاك ‌سپرده‌ شد.