شهيد محمد امام‌ پناهي‌

 

پاسدار وظيفه‌ شهيد محمد امام‌ پناهي‌ فرزند ابوالشهدا شمس‌الله‌ به‌ سال‌ 1346 در روستاي‌ ملسكام شهرستان فومن ‌قدم‌ به‌ جهان‌ گذارد. اين‌ شهيد گرانقدر پس‌ از گذران‌ دوره‌ كودكي‌، وارد مدرسه‌ گرديد و تا پايه‌ي‌ چهارم‌ ابتدايي‌ به‌ تحصيل‌ پرداخت‌.
پس‌ از دوره‌ تحصيل‌، بسان‌ برادر شهيد خود، در كنار خانواده‌ به‌ كار كشاورزي‌ پرداخت‌ و در امورزندگي‌ كمك‌ حال‌ خانواده‌ گرديد. پس‌ از اين‌ به‌ خدمت‌ سربازي‌ فراخوانده‌ شد و بعنوان‌ مشمول ‌سپاه‌ به‌ سربازي‌ رفت‌. پس‌ از طي‌ مراحل‌ آموزشي‌ بود كه‌ به‌ جبهه‌ي‌ جنوب‌ اعزام‌ گرديد و در آن ‌ديار، بعنوان‌ يك‌ رزمنده‌، به‌ مبارزه‌ با دشمنان‌ متجاوز پرداخت‌. مدتي‌ در مناطق‌ عملياتي‌ آن‌ سامان ‌بود، تا اينكه‌ در ساعت‌ 12 ظهر روز سه‌شنبه‌ دوم‌ دي‌ ماه‌ 1365  به فيض شهادت نائل آمد.مزار اين شهيددرگلزارشهداي حلاج محله ملسكام فومن دركنار2برادرديگرشهيدش قراردارد.