شهيد رحمت‌ اماني‌

شهيد رحمت‌ اماني‌ گيگاسري‌ فرزند غلامحسين‌ به‌ سال‌ 1337 قدم‌ به‌ جهان‌ گذارد. پس‌ از طي‌دوران‌ كودكي‌ وارد مدرسه‌ شد و پس‌ از چند سال‌ تحصيل‌ علم‌ و دانش‌، بعنوان‌ سرباز نيروي‌ زميني‌ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ خدمت‌ فرستاده‌ شد. دوره‌ خدمت‌ اين‌ شهيد بزرگوار، مصادف‌ بود با سالهاي‌ آغازين‌ جنگ‌ تحميلي‌، از اينرو بنابر ضرورت‌ به‌ مناطق‌ جنگي‌ و عملياتي‌ كشور اعزام‌ شدو بعد از مدتي‌ پيكار با دشمن‌ بعثي‌، سرانجام‌ در تاريخ‌ دوازدهم‌ ارديبهشت‌ 1361 در دارخويين‌ به ‌مقام‌ والاي‌ شهادت‌ دست‌ يافت‌ و در گلزار شهداي‌ آلاسر به‌ خاك‌ سپرده‌ شد.