شهيد رحيم‌ الله‌ ايزدپناه‌

 

سرباز دوم‌ وظيفه‌ شهيد رحيم‌ الله‌ ايزدپناه‌ گشت‌ رودخاني‌ شهرستان فومن فرزند حاج‌ شمس‌ الله‌ به‌ سال‌ 1339 در روستاي‌ گشت‌ رودخان‌ در خانواده‌اي‌ متدين‌ و مذهبي‌ چشم‌ به‌ جهان‌ گشود. دوران‌ كودكي‌ را در كنارپدري‌ زحمتكش‌ و مادري‌ متدين‌ و نيكوكار سپري‌ ساخت‌ و تحت‌تأثير فضاي‌ معنوي‌ و مذهبي‌خانواده‌، شخصيت‌ او شكل‌ گرفت‌.
متأسفانه‌ به‌ خاطر پاره‌اي‌ از مشكلات‌ زندگي‌ كه‌ درآن‌ عصر گريبانگير بسياري‌ از اقشار جامعه‌ بود، نتوانست‌ وارد مدرسه‌ شود، از اينرو از تحصيل‌ بازماند و از دوره‌ نوجواني‌، به‌ كار دامداري‌ پرداخت‌.
ديري‌ نگذشت‌ كه‌ وقت‌ سربازي‌اش‌ فرارسيد و به‌ خدمت‌ سربازي‌ اعزام‌ گرديد. پس‌ از اتمام‌ دوره‌ سربازي‌، در سال‌ 1363 تصميم‌ به‌ ازدواج‌ گرفت‌ و تشكيل‌ خانواده‌ داد و وقتي‌ كه‌ ايران‌ عزيز، موردتهاجم‌ رژيم‌ بعثي‌ قرار گرفت‌، براي‌ دفاع‌ از ميهن‌ و حريم‌ مملكت‌، عازم‌ جبهه‌هاي‌ نبرد گرديد و درنهم‌ اسفند 1366 در منطقه‌ عملياتي‌ نهر‌ عنبر به‌ هنگام‌ استراحت‌ در سنگر، در اثر ريزش‌ سقف‌ سنگر ناشي‌ از شدت‌ بارندگي‌، در زير آوار ماند و به‌ شهادت‌ رسيد.
شهيد ايزدپناه‌ از نظر اخلاقي‌، بسيار مهربان‌ و خوش‌ اخلاق‌ بود و مردم‌ منطقه‌ نسبت‌ به‌ ايشان ‌علاقه‌ي‌ خاصي‌ داشتند. در اغلب‌ مجالس‌ مذهبي‌، به ويژه‌ عزاداري‌ سالار شهيدان‌ فعاليتي‌ گسترده‌ داشت‌ و از اعضاي‌ فعال‌ هيئت‌ عزاداري‌ روستاي‌ گشت‌ رودخان‌ بود. در سالهاي‌ انقلاب‌، از مبارزين ‌بود و فعاليت‌هاي‌ انقلابي‌ خود را در مساجد گشت‌ رودخان‌ تداوم‌ مي‌بخشيد. نسبت‌ به‌ امور ديني‌ و فرايض‌ فوق‌العاده‌ حساس‌ بود و واجبات‌ را به‌ نحو احسن‌ انجام‌ مي‌داد. از اين‌ شهيد، دختري‌ به ‌يادگار مانده‌ كه‌ چهل‌ روز پس‌ از شهادتش‌، متولد گرديد. وصيت‌ نامه‌اي‌ از او بجاي‌ نمانده‌، اما بطور شفاهي‌ توصيه‌هاي‌ لازم‌ را به‌ خانواده‌ خود كرده‌ بود. در آخرين‌ باري‌ كه‌ به‌ منطقه‌ جنگي‌ اعزام ‌گرديد، به‌ خواهر كوچك‌ خود گفته‌ بود: «خواهرجان‌ به‌ من‌ الهام‌ شده‌ كه‌ اين‌ سفر آخرم‌ خواهد بود و در اين‌ سفر، بازگشتي‌ نخواهد بود».