شهيد الله‌ قلي‌ ايماندار

 

سرباز وظيفه‌ شهيد الله‌‌قلي‌ ايماندار گسكره‌اي‌ فرزند خاصعلي‌ به‌ سال‌ 1342 در روستاي‌ گسكره شهرستان فومن‌ تولد يافت.
دوران كودكي را در كنار خانواده اش سپري ساخت، تا اينكه در سن هفت سالگي وارد مدرسه شد و تا دوره متوسطه را با موفقيت به پايان برد و به كسب ديپلم اقتصاد موفق گرديد.
پس از پايان دوره تحصيل، مدتي به كار پرداخت و از طريق شغل بنايي به اقتصاد خانواده كمك كرد. ديري نگذشت كه از طريق ژاندارمري به خدمت سربازي رفت و پس از طي دوره آموزشي، در هنگ ژاندارمري مستقر شد. در اين ايام كه مصادف با جنگ تحميلي بود، بنابر ضرورت به مناطق جنگي اعزام گرديد و براي حراست و پاسداري از ميهن خويش، همپاي ديگر رزمندگان به نبرد با ارتش عراق پرداخت، تا اينكه در بيست و نهم خرداد 1363 در جزيره مينو براثر اصابت تركش خمپاره، شهيد شد و به خيل كاروان شهداي اسلام پيوست.