شهيد هادي‌ پرهون‌

شهيد هادي‌ پرهون‌ فرزند محمود به‌ سال‌  30/1/1342  در روستاي‌ سه‌ پيران‌ پايين (كسمايي‌) ‌ شهرستان فومن متولد گرديد.بعد از پشت‌ سر گذاشتن دوران‌ كودكي‌، وارد مدرسه‌ شد. مقطع‌ ابتدايي‌ را در دبستان‌ دولتي‌ زادگاهش‌ به‌ پايان‌ برد و بعد از گذراندن‌ دوره‌ راهنمايي‌، وارد دبيرستان‌ شهر فومن‌ گرديد و تا پايه‌ي ‌سوم‌ نظري‌ ادامه‌ي‌ تحصيل‌ داد.
شهيد پرهون‌ بعد از اتمام‌ تحصيلات‌، بسان‌ بسياري‌ از هم‌ سن‌ و سالهاي‌ خود، به‌ خدمت‌ سربازي ‌رفت‌ و بعد از پايان‌ دوره‌ آموزشي‌، از تيپ‌ دو منطقه‌ زنجان‌، لشکر قزوین به‌ ميدان‌ جنگ‌ پا نهاد. رشادتها و دلاوري ‌هايش‌ در جبهه‌ها، او را در رده‌ي‌ فرماندهان‌ قرارداد و خيلي‌ سريع‌ به‌ فرماندهي‌ دسته‌ منسوب‌ گرديد.
اين‌ شهيد بزرگوار مدتي‌ در اين‌ سمت‌، موفق‌ عمل‌ مي‌نمود و ايفاي‌ نقش‌ مي‌كرد، تا اينكه‌ سرانجام‌ به‌ تاريخ‌ دوازدهم‌ اسفند1363در منطقه‌ي   ابوغریب ‌انديمشك‌ به‌ شهادت‌‌ رسيد و بدين‌‌سان‌ به‌ وصال‌ حضرت‌ دوست‌نايل‌ آمد. روحش‌ شاد و راهش‌ پررهرو باد.