شهيد شمس‌‌الله‌ تسليمي‌

جانباز شهيد شمس‌الله‌ تسليمي‌ گوراب‌ پسي‌ فرزند بيت‌الله‌ به‌ سال‌ 1343 در دهستان‌ گوراب‌پس شهرستان فومن ‌قدم‌ به‌ عرصه‌ي‌ گيتي‌ نهاد. دوران‌ خردسالي‌ را سپري‌ نمود و پس‌ از آن‌ وارد مدرسه‌ شد و تا پايه‌ي‌ سوم‌ راهنمايي‌ به‌ درس‌ و تحصيل‌ مشغول‌ شد.
بعد از اين‌، به‌ امور كشاورزي‌ پرداخت‌ و مدتي‌ را در اين‌ كار سپري‌ نمود. بعد از گذشت‌ چند سال‌، تصميم‌ به‌ ازدواج‌ گرفت‌ و خانواده‌اي‌ مستقل‌ تشكيل‌ داد. اين‌ شهيد والامقام‌ همانند ديگر برادر شهيدش‌، خود را براي‌ خدمت‌ آماده‌ نمود و بعنوان‌ مشمول‌ سپاه‌، به‌ خدمت‌ مقدس‌ سربازي‌ رفت‌.پس‌ از گذراندن‌ دوره‌ آموزشي‌، به‌ كردستان‌ رفت‌ و ديري‌ نپاييد كه‌ از تيپ‌ يكم‌ لشكر 28 كردستان‌ به‌ مناطق‌ عملياتي‌ اعزام‌ شد. شهيد تسليمي‌ در بيست‌ و پنجم‌ اسفند ماه‌ 1363 در منطقه‌ عملياتي‌ سه‌راه‌ فتح‌ در حال‌ جنگيدن‌ با متجاوزين‌ بعثي‌ بود كه‌ در طي‌ بمباران‌ شيميايي‌ از سوي‌ ارتش‌ عراق‌، به‌ سختي‌ آسيب‌ ديد و عوارض‌ آن‌ تا سالها همراهش‌ بود، تا اينكه‌ پس‌ از سالها تحمل‌ رنج‌ عوارض ‌دردناك‌ شيميايي‌، سرانجام‌ در 11 بهمن‌ ماه‌ 1376 به‌ لقاءالله‌ پيوست‌ و شهيد شد.