شهيد يعقوب‌ حسيني‌

استوار دوم‌ شهيد يعقوب‌ حسيني‌ بوييني‌ فرزند معروف‌ به‌ سال‌ 1332 در روستاي‌ بويين‌ شهرستان فومن چشم‌ به‌جهان‌ گشود. پس‌ از پايان‌ دوره‌ تحصيل‌ كه‌ تا پايه‌ سوم‌ راهنمايي‌، بيشتر ادامه‌ نيافت‌، مدتي‌ در كاركشاورزي‌ فعاليت‌ نمود و پس‌ از آن‌ به‌ خدمت‌ رفت‌.
ديري‌ نپاييد كه‌ در ارتش‌ نيروي‌ زميني‌ ثبت‌ نام‌ بعمل‌ آورد و بعنوان‌ كادر در ارتش‌ مشغول‌ خدمت‌گرديد. مدتي‌ در پادگان‌ منجيل‌ خدمت‌ مي‌كرد و در اين‌ شهر بسر مي‌برد، تا اينكه‌ با شروع‌ جنگ‌ تحميلي‌، به‌ لشكر 16 زرهي‌ قزوين‌ منتقل‌ گرديد و از آنجا به‌ جبهه‌هاي‌ جنوب‌ اعزام‌ گرديد. شهيدحسيني‌ در گردان‌ مهندسي‌ مشغول‌ فعاليت‌ بود، تا اينكه‌ در سيزدهم‌ تير 1360، جهت‌ حمل‌ باطري‌به‌ منطقه‌ عملياتي‌ رفته‌ بود كه‌ پس‌ از بازگشت‌ از مسير، در جاده‌ سوسنگرد ـ حميديه‌، خودروي ‌ايشان‌ واژگون‌ شده و شهيد حسيني‌ به‌ سختي‌ مجروح‌ مي‌شود كه‌ بلافاصله‌ او را به‌بيمارستان‌ منتقل‌ نموده‌ و در همان‌ جا‌ به‌ شهادت‌ مي‌رسد.مزار این شهید در گلزار شهداء بویین فومن می باشد.