شهيد عابث‌ دستگه‌

 
سرباز وظيفه‌ شهيد عابث‌ دستگه‌ فرزند غضنفر به‌ سال‌ 1345 در رشت‌ زاده‌ شد. خانواده‌اش‌، اصالتاً از اهالي‌ روستاي‌ عليسرا بودند  
دوران‌ كودكي‌اش‌ كه‌ سپري‌ شد، تا قبولي‌ دوم‌ راهنمايي‌ به‌ تحصيل‌ پرداخت‌ و پس‌ از آن‌، مدتي‌ دركارگاه‌ آلمينيوم‌ سازي‌ مشغول‌ به‌ كار يادگيري‌ اين‌ صنعت‌ گرديد. پس‌ از چند سال‌ كار، در سال‌ 1365به‌ خدمت‌ سربازي‌ فراخوانده‌ شد و در نهايت‌، از سربازان‌ لشكر 92 زرهي‌ اهواز گرديد. با اين‌ لشكر به‌منطقه‌ عملياتي‌ كوشك‌ مستقر گرديد و در همانجا ماندگار شد و به‌ جنگ‌ پرداخت‌، تا اينكه ‌سرانجام‌ در چهارم‌ تير 1367 در قصر شيرين‌ به‌ فيض‌ شهادت‌ نايل‌ آمد و آسماني‌ شد.