شهيد سيد ابراهيم‌ صفوي‌

شهيد سيد ابراهيم‌ صفوي‌ ميرمحله‌ فرزند شادروان‌ سيد ندرت‌  به‌ سال‌ 1338 در روستاي‌ميرمحله‌ ماسال‌ زاده‌ شد. دو يا سه‌ ساله‌ بود كه‌ با خانواده‌ خود، در روستاي‌ زيده‌ شهرستان فومن ساكن‌ شدند. اين‌شهيد بزرگوار، پس‌ از طي‌ دوره‌ ابتدايي‌ و راهنمايي‌، وارد دوره‌ متوسطه‌ گرديد و در سال‌ 1359 موفق‌ به‌ أخذ ديپلم‌   شد.
پس‌ از أخذ ديپلم‌ به‌ خدمت‌ سربازي‌ رفت‌ و از لشكر 21 حضرت‌ حمزه‌ (س‌) تهران‌ به‌ جبهه‌ اعزام‌گرديد.‌ در جبهه‌، به‌ عنوان‌ «بي‌ سيم‌ چي‌» به‌ خدمت‌ مي‌پرداخت‌ و از اين‌ طريق‌، به‌ دفاع‌ از حريم‌مملكت‌ اسلامي‌ مشغول‌ بود، تا اينكه‌ پس‌ از گذشت‌ فقط‌ چند ماه‌، در بيستم‌ مهر 1360 در منطقه‌ي‌انديمشك‌ به‌ شهادت‌ رسيد مزار این شهید، در گلزار شهداي‌ ميرمحله‌ ماسال‌ قراردارد.