شهيد سيدحبيب‌ گشتي‌
 
شهيد سيدحبيب‌ گشتي‌ فرزند سيدابوالحسن‌ به‌ سال‌ 1345 در روستاي‌ رودبار چيره‌ دهستان‌ گشت شهرستان فومن ‌تولد يافت‌. دوران‌ كودكي‌ را كه‌ سپري‌ نمود، وارد مدرسه‌ گرديد و تا قبولي‌ دوم‌ راهنمايي‌ به‌ تحصيل‌پرداخت‌. پس‌ از آن‌ به‌ كشاورزي‌ و چايكاري‌ روي‌ آورد، تا هنگامي‌ كه‌ زمان‌ خدمتش‌ فرارسيد وخود را براي‌ انجام‌ وظيفه‌ آماده‌ نمود.
شهيد گشتي‌ در مهرماه‌ 1365 بود كه‌ بعنوان‌ مشمول‌ سپاه‌ به‌ خدمت‌ سربازي‌ رفت‌ و بعدهم‌ به‌منطقه‌ي‌ جنگي‌ غرب‌ كشور عزيمت‌ نمود، تا خود را به‌ جمع‌ رزمندگان‌ دلير رسانده‌ و از آب‌ و خاك‌ميهن‌ اسلامي‌ دفاع‌ نمايد. مدتي‌ را در جنگ‌ با متجاوزين‌ بسر برد، تا اينكه‌ سرانجام‌ در دوم‌ مرداد1367 در منطقه‌ي‌ سرپل‌ ذهاب‌ استان‌ كرمانشاه‌ به‌ شهادت‌ رسيد و به‌ ملكوت‌ اعلي‌ به‌ پرواز درآمد. پيكرش در زادگاهش‌ به‌ خاك‌ سپرده شد.