شهید مجید همتی
شهيد مجيد همتي‌ گشتي‌ فرزند اصلان‌ به‌ سال‌ 1346 در رودبار چيره‌ گشت‌ شهرستان فومن تولد يافت‌. تا پايه‌ي‌پنجم‌ ابتدايي‌ به‌ تحصيل‌ پرداخت‌ و پس‌ از آن‌ در يك‌ چلوكبابي‌ مشغول‌ كار شد. اين‌ شهيد والامقام ‌در مهرماه‌ 1365 جهت‌ انجام‌ خدمت‌ وظيفه‌ به‌ منطقه‌ي‌ غرب‌ كشور اعزام‌ شد، تا اينكه‌ سرانجام‌ درتاريخ‌ پنجم‌ مرداد 1367 در طي‌ عمليات‌ مرصاد در اسلام‌ آباد غرب‌ به‌ شهادت‌ رسيد و به‌ حقيقت‌ وجاودانگي‌ پيوست‌. وپيكرش بعدازتشیع در زادگاهش به‌ خاك‌ سپرده شد.